ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ

บริษัท พรีไซซ อิเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สถานีไฟฟ้าปาย จ.แม่ฮ่องสอน

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

รายละเอียด

 • งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ปาย จังหวัดแม่ฮองสอน มูลค่าโปรเจ็กต์ 112 ล้านบาท

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวันครราชสีมา

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

รายละเอียด

 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวันครราชสีมา

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาพาดสาย

รายละเอียด

 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาพาดสาย

การประปาส่วนภูมิภาคบางเขน

งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียด

 • งานดันท่อร้อยสาย (HDD)
 • ก่อสร้างบ่อพักสาย Manhole A3/1
 • ก่อสร้างท่อร้อยสาย Dust Bank
 • งานติดตั้ง Riser Pole
 • ดำเนินการทดสอบ DC High Pot (High Voltage 48kV) ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียด

 • ก่อสร้างนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ก่อสร้างบ่อพักสาย Manhole A3/1
 • ก่อสร้างท่อร้อยสาย Duct Bank 2×2
 • เชื่อมต่อแนวท่อร้อยสายเข้ากับบ่อพักสาย
 • ก่อสร้างฐานคอนกรีตเพื่อใช้ติดตั้ง RMU
 • ติดตั้ง RMU พร้อมติดตั้ง Elbow Connector
 • ดำเนินการทดสอบ DC High Pot (High Voltage 48 kV)
 • ติดตั้งอุปกรณ์ต้านแรงดันต่ำ
 • ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ฮอลลีวู้ด สตรีท ถนนพญาไท

งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียด

 • ดำเนินการรื้อถอน LBS ชุดเก่า
 • ดำเนินการรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเก่า
 • ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดใหม่
 • ดำเนินการติดตั้ง RMU (ชุดใหม่)
 • ดำเนินการติดตั้ง RMU (ชุดใหม่) แทน LBS (ชุดเก่า)
 • ติดตั้ง Elbow Connector
 • ดำเนินการทดสอบ DC High Pot (High Voltage 48kV)

Ideo Mobi พญาไท

รายละเอียด

 • ดำเนินการรื้อถอน LBS ชุดเก่า
 • ติดตั้ง Elbow Connector
 • ดำเนินการทดสอบ DC High Pot (High Voltage 48kV)

สถานี NGV  อ.ปราสาท

ติดตั้งหม้อแปลง PRECISE

รายละเอียด

 • ติดตั้งหม้อแปลง PRECISE 500 kVA

สถานี NGV เทพารักษ์

ปักเสาพาดสายและติดตั้งหม้อแปลง

รายละเอียด

 • ปักเสาพาดสายและติดตั้งหม้อแปลง PRECISE 315 kVA
 • ปักเสาพาดสายและติดตั้งหม้อแปลง QTC 1250 kVA

ม. ราชภัฏวไลยลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

Electrical Main Supply 

รายละเอียด

 • Electrical Main Supply

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด สถานีสูบน้ำคลองวัดบางพัง

ปักเสาพาดสายและติดตั้งหม้อแปลง เอกรัฐ 630 kVA

รายละเอียด

 • ปักเสาพาดสายและติดตั้งหม้อแปลง เอกรัฐ 630 kVA

A.I.M High Voltage อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ติดตั้งหม้อแปลง PRECISE

รายละเอียด

 • ติดตั้งหม้อแปลง PRECISE 160 kVA
 • ติดตั้งหม้อแปลง PRECISE 250 kVA

บริษัท ราชพฤกษ์พาวิลเลี่ยน จำกัด อ.เมือง จ.นครปฐม

ติดตั้งหม้อแปลง PRECISE 500 kVA

รายละเอียด

 • ติดตั้งหม้อแปลง PRECISE 500 kVA

PTT Phenol มาบตะพุด จ.ระยอง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายกังหันลม

รายละเอียด

 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายกังหันลม

บจก. ชุมพรอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จ.ชุมพร

LBS SF6 installation 22 kV. 630 A. Option 5

รายละเอียด

 • LBS SF6 installation 22 kV. 630 A. Option 5

Bio-Mass Power Co., Ltd จ.ชัยนาท

LBS SF6 installation 22 kV. 630 A. Option 5

รายละเอียด

 • LBS SF6 installation 22 kV. 630 A. Option 5

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด จ.กาญจนบุรี

LBS SF6 installation 22 kV. 630 A. Option 5

รายละเอียด

 • LBS SF6 installation 22 kV. 630 A. Option 5

บริษัท ฮานา เซมิคอนดัคเตอร์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

LBS SF6 Interlock Function

รายละเอียด

 • LBS SF6 Interlock Function

บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด จ.ราชบุรี

Capacitor Bank Installation Detune

รายละเอียด

 • Capacitor Bank Installation Detune