หม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท พรีไซซ อีเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หม้อแปลงไฟฟ้าของพรีไซซ ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของไทยและมาตรฐานสากล อาทิเช่น มาตรฐาน TIS, IEC, ANSI, หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า หม้อแปลงไฟฟ้าของเราได้มีการออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด และพัฒนาด้วยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงแต่ละผลิตภัณฑ์ ใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยอาศัยแนวคิดของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้วัตถุดิบและลดปริมาณสิ่งตกค้างในระบบนิเวศ หม้อแปลงไฟฟ้าของพรีไซซได้รับการอนุมัติและผ่านการทดสอบเฉพาะอย่าง เช่น การทดสอบตามประเภทและการทดสอบประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ เหล่านั้นอยู่ในมาตรฐานที่ต้องการทั้งในแง่ของคุณภาพ การกำหนดราคาและการบริการ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา พรีไซซ ได้รับใช้และให้บริการเป็นที่น่าพอใจแก่ลูกค้าในนานาประเทศตั้งแต่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์

Hermatically Sealed Type

  • Single phase
  • Capacity 30 to 100 kVA

Hermatically Sealed Type

  • 3 Phase
  • Capacity 50 to 2,500 kVA

Completely Self Protected Type (CSP)

  • 3 Phase
  • Capacity 150 to 255 kVA

Conservator Type

  • 3 Phase
  • Capacity 50 to 1,500 kVA

Station Service transformer Oil-immerseed type

for Substation with cable connection boxes

  • 3 Phase
  • Capacity 50 to 1,500 kVA

Dry Type Cast Resin Transformer

Amorphous Metal Distribution Transformer

สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม