Power Capacitor

บริษัท พรีไซซ อีเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

พาวเวอร์คาแปซิเตอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปรับปรุงค่าพาวเวอร์เฟคเตอร์ ควบคุมระดับแรงดันและลดการสูญเสียในระบบจำหน่าย

Outdoor Low Voltage Capacitor Unit: CAP

ภาชนะที่ใช้บรรจุคาแปซิเตอร์แรงดันต่ำของพรีไซซ ผลิตโดยใช้วัสดุที่สแตนเลส ซึ่งใช้วิธีการเชื่อมในการประกอบและทำการทดสอบรอยเชื่อมโดยการทดสอบรอยรั่ว เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งน้ำและฝุ่นจะไม่รั่วเข้าไปในภาชนะ ซึ่งเป็นสาเหตุให้คาแปซิเตอร์ที่อยู่ภายในชำรุดได้

Specification

เหมาะสมที่จะติดตั้งภายนอกอาคาร

Outdoor Low Voltage Capacitor Low Voltage Outdoor :: Capacitor type CAP

Outdoor Medium Voltage Capacitor Capacitor type CLM

One bushing

Two bushing

สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม