บริการทางด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร

บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริการออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริหารงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร  รวมถึงงานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าย่อย ขนาดแรงดัน 69-115 กิโลโวลต์ ที่สามารถตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม โรงงาน บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ตึกสูง  อาคารสำนักงาน หรือแม้แต่สถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ได้อย่างเหมาะสมโดยแบ่งงานเป็น 3 ประเภทคือ

ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ระบบก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดแรงดัน 69-115 กิโลโวลต์
ระบบจำหน่ายไฟ

ขั้นตอนการให้บริการ

การให้คำปรึกษาและวางแผน

รับฟังความต้องการของลูกค้า โดยสำรวจสถานที่จริง และวิเคราะห์ พร้อมให้คำแนะนำทางด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุง

ออกแบบระบบทางวิศวกรรม

ออกแบบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญทางด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้า โดยยึดมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรมเป็นหลักโดยมีความรู้และความเข้าใจและมีความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างตรงจุด ตรงความต้องการ

ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

ติดตั้งอุปกรณ์ที่ผ่านการผลิตที่มีคุณภาพ ของบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพ และการใช้งานว่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการติดตั้ง ควบคุมจากทีมวิศวกร มีการทดสอบระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม

การควบคุมคุณภาพ

ตรวจสอบการติดตั้ง การวางระบบ และอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเป็นระยะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมอัพเดทความคืบหน้าเป็นระยะ

บริการบำรุงรักษา

พร้อมด้วยบริการด้านบำรุงรักษาตรวจสอบ และติดตามผล เพื่อซ่อมบำรุงให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลดังกล่าวจะเป็นการควบคุมการเดินเครื่องการผลิตและดูแลประสิทธิภาพในการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ผลงานของเรา