ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ

บริษัท พรีไซซ อิเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท

ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

รายละเอียด

  • สำรวจหน้างาน และ จัดทำใบปริมาณงาน (Bill of quantity)
  • ออกแบบ และติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจร

ชื่อบริษัท

งานแก้ไขอุปกรณ์ภายในตู้ Switchgear

รายละเอียด

  • งานแก้ไขอุปกรณ์ภายในตู้ Switchgear

ศาลจังหวัดธัญบุรี จ.ปทุมธานี

Electrical system renovate

รายละเอียด

  • Electrical system renovate
  • Electrical system renovate modify ACB
  • Electrical system renovate ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ

โรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี

Electrical system renovate

รายละเอียด

  • Electrical system renovate

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

Electrical system renovate

รายละเอียด

  • Electrical system renovate

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อนการศึกษา จ.ปทุมธานี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ

รายละเอียด

  • Electrical system renovate

บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด จ.ราชบุรี

Capacity bank installation detune

รายละเอียด

  • Capacity bank installation detune