บริการในด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท พรีไซซ อีเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นอกจากงานบริการให้คำปรึกษา รับเหมาและติดตั้ง ทางด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าแล้ว  PEM ยังให้บริการในด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมร่วมบริหารจัดการพลังงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมด้วยการนำองค์ความรู้ ความชำนาญในสายงานที่สามารถเข้าใจถึงปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้สามารถรักษาพร้อมนำพามาซึ่งผลสำเร็จของโครงการนั้นๆได้เป็นอย่างดี

Professional Team

ทีมงานผู้ชำนาญการผ่านการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ผ่านการใบรับรองจากสถาบันชั้นนำต่างๆในด้านพลังงาน

Tool and Test Equipment

พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง ที่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 • Infrared Camera FLIR-T200
 • TeraOhm 5 kV METREL-MI 2077
 • TeraOhm 10 kV METREL-MI 3200
 • Contact Resistance Meter
 • Relay Testing
 • Contact Timing
 • Earth / Ground Tester FLUKE-1623
 • Power Quality Analyzer 3 Phase Digital MultimeterFLUKE-337,287
 • Electronic MultimeterFLUKE-287
 • True-RMS Logging Multimeterwith Trend Capture FLIKE-289
 • Telescopic Hot Stick
 • Oil Transformer Purify Machine
 • Voltage Detector

บริการส่องกล้องตรวจสอบจุดร้อน

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

ระดับแรงดัน 115 Kv จนถึงด้านแรงดันต่ำ

ด้านแรงดันสูง

 • ตั้งแต่หลังมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ จนถึงหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง

ด้านแรงดันต่ำ

 • ตั้งแต่หม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำจนถึงตู้ MDB
 • ภายในตู้ MDB ซึ่งได้แก่ ACB, Bus bar และ Main Circuit Breaker ของแต่ละ Section

บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์แรงสูง

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • ตรวจสอบขนาดฟิวส์แรงดันสูง
 • ทดสอบการปลด สับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 • ตรวจสอบทำความสะอาดลูกถ้วย
 • แก้ไขจุดร้อนที่ทราบผลจากการส่องกล้องทุกจุด
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

บริการบำรุงรักษา Load Break Switch

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • ตรวจวัดความดันของ Gas SF6
 • ทดสอบการเปิด-ปิดวงจร รวมทั้งส่วนที่เคลื่อนไหวทางกลทั้งหมด
 • ทดสอบค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส
 • ทดสอบความต้านทานของฉนวน
 • ตรวจสอบค่ากราวน์
 • ทำความสะอาดภายนอกและภายในทั้งหมด

บริการบำรุงรักษา MV Switchgear

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • ทดสอบการเปิด-ปิดวงจร รวมทั้งส่วนที่เคลื่อนไหวทางกลทั้งหมด
 • ทดสอบค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส
 • ทดสอบความต้านทานของฉนวน
 • ตรวจสอบค่ากราวน์
 • ทำความสะอาดภายนอกและภายในทั้งหมด

บริการบำรุงรักษา Ring Main Unit

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • ทดสอบการเปิด-ปิดวงจร รวมทั้งส่วนที่เคลื่อนไหวทางกลทั้งหมด
 • ทดสอบค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส
 • ทดสอบความต้านทานของฉนวน
 • ตรวจสอบค่ากราวน์
 • ทำความสะอาดภายนอกและภายในทั้งหมด

บริการบำรุงรักษาตู้ MDB

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • แก้ไขจุดร้อนที่ทราบผลจากการส่องกล้องทุกจุด
 • ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยใช้ประแจทอร์คขันบริเวณจุดเชื่อมต่อ
 • ทดสอบการเปิด-ปิดวงจร รวมทั้งส่วนที่เคลื่อนไหวทางกลทั้งหมด
 • ทดสอบค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส
 • ทดสอบความต้านทานของฉนวน
 • ตรวจสอบค่ากราวน์
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องมือวัด
 • ทำความสะอาดภายนอกและภายในทั้งหมด

บริการตรวจสอบ Air Circuit Breaker (ACB)

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • ตรวจสอบการทางานของชุด Mechanism
 • ทดสอบและวัด Contact Resistance ของ ACB
 • ทดสอบการทำงานของ Trip Unit

– Long-Time delay pick up current
– Short-Time delay pick up current
– Instantaneous delay pick up current
– Ground fault pick up current

บริการบำรุงรักษา Automatic Transfer Switch (ATS)

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุม (ATS Control)
 • ตรวจสอบการทำงานของชุด Mechanical Interlock & Electrical Interlock ของชุด Transfer
 • ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยใช้ประแจทอร์ค ขันบริเวณจุดเชื่อมต่อ
 • ตรวจสอบและปรับตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • ทดสอบค่าความต้านทานของหน้าสัมผัส
 • ทดสอบความต้านทานของฉนวน
 • ตรวจสอบค่ากราวน์
 • ตรวจสอบการทางานของระบบเครื่องวัด
 • ทำความสะอาดภายนอกและภายในทั้งหมด
 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • แก้ไขจุดร้อนที่ทราบผลจากการส่องกล้องทุกจุด

บริการบำรุงรักษา Capacitor Bank

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจสอบสภาพทั่วไปทางกายภาพ
 • แก้ไขจุดร้อนที่ทราบผลจากการส่องกล้องทุกจุด
 • ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าโดยใช้ประแจทอร์ค ขันบริเวณจุดเชื่อมต่อ
 • ทดสอบการทำงานของ Power Factor Controller
 • ปรับตั้ง Power Factor ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการไฟฟ้า
 • ตรวจสอบ HRC Fuse Link
 • ตรวจสอบและทดสอบการทางานของ Magnetic Contactor
 • ตรวจสอบและวัดค่าCapacitance ของ Capacitor
 • ตรวจสอบค่ากราวน์
 • ทำความสะอาดภายนอกและภายในทั้งหมด

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Type)

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • วัดโหลด
 • ตรวจวัดค่ากราวน์ต้นหม้อแปลง
 • ตรวจ / เปลี่ยน สารดูดความชื้น
 • ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนนำ้มัน
 • ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนขดลวด
 • ตรวจสอบปะเก็นต่างๆ
 • ตรวจสอบระดับนำ้มันหม้อแปลง
 • ตรวจสอบความสะอาดขั้วต่อสาย (บุชชิ่ง)
 • ตรวจสอบตำแหน่ง Tap หม้อแปลง
 • ตรวจสอบกับดักเสิร์จ และฟิวส์แรงสูง
 • ตรวจสอบ Drop Out Fuse Cutout

บริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type)

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • วัดโหลด
 • ตรวจวัดค่ากราวน์หม้อแปลง
 • ตรวจวัดค่าความเป็นฉนวนขดลวด
 • กวดขันจุดต่อสาย LV, HV
 • กวดขันจุดต่อ Tap
 • ทำความสะอาดทั้งหมด
 • ตรวจสอบตำแหน่ง Tap หม้อแปลง
 • ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
 • ตรวจสอบการทำงานของ Temperature Alarm

บริการตรวจสอบค่ากราวน์

ขอบเขตในการบำรุงรักษา

 • ตรวจวัดค่ากราวน์ในระบบของผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 5 จุด

ผลงานของเรา