Low Tension Fuse Switch

บริษัท พรีไซซ อีเล็คตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ฟิวส์ สวิตซ์ แรงต่ำของพรีไซซ ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นตามระบบมาตรฐาน IEC60947-3OFS-4A5 เป็นแบบสวิตซ์ทางเดียว ขั้วเดียว ไม่ใช่ฟิวส์ สวิตซ์แบบหุ้มปิด ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารที่เหมาะสำหรับกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ และเป็นฟิวส์ ที่ทนกระแสลัดวงจรได้สูง (HRC) ตามมาตรฐาน IEC60269-2-1

Specification

ฟิวส์ สวิตซ์ OFS-4A5 เหมาะที่จะติดตั้งบนไม้คอน พื้นที่หน้าตัด ขนาด 100 x 100 มม. ในตำแหน่งที่แขวนอยู่ในแนวราบ

ส่วนที่ 1 – ฟิวส์ที่มีการต่อฟิวส์ ที่ใช้หน้าสัมผัสแบบใบมีดขนาด 0, 1, 2
ส่วนที่ 2 – ฟิวส์ที่มีการต่อฟิวส์สำหรับการเชื่อมต่อแบบสลักขนาด B0, B1, B2, B3, B4 และอยู่ในกลุ่ม

การใช้ประโยชน์ AC-22B ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ได้กับทั้งโหลดแบบความต้านทานและโหลดแบบ
เหนี่ยวนำ รวมถึงโหลดเกินปานกลาง

Technical data

Volt (V)
Ampere (A)
IC (kA)
BIL (kV)

Catalog number
500
400
80
12
OFS-4A5

สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม